Dispens för tung, lång och bred transport

Behöver du transportera något som är längre, tyngre eller bredare än de det som bestämmelserna tillåter?
Då ska du ansöka om ett transporttillstånd.

Om transporten berör mer än en kommun ska ansökan göras via Trafikverkets webbplats. 

Gäller transporten enbart Ekerö kommun ska ansökan göras till Stadsarkitektkontoret.