Barnkonventionen

Barnkonventionen eller Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter är en traktat som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten. 196 länder har ratificerat konventionen. Vill du veta mer om Barnkonventionen, klicka på länkarna här intill!