Bidrag och priser

Ekerö kommun ska vara en attraktiv kommun att bo i. En kommun med goda förutsättningar till delaktighet, engagemang och möten mellan olika människor. Fritiden spelar en viktig roll för människors upplevelse av livskvalitet, delaktighet och inflytande. Fritiden spelar även en viktig roll när det kommer till möjligheter att förverkliga idéer och engagemang.

Kultur och fritidsnämnden har olika bidrager syftar till att möjliggöra detta för kommunens invånare. Vad gäller bidragsformerna så kan de sökas av de föreningar som är bidragsberättigade, detta måste vara klart innan man kan söka "Verksamhetsstöd för barn och unga", "Publika arrangemang och öppna aktiviteter" och "Föreningars kompetens och utveckling"

Förutsättningar för att vara bidragsberättigad förening

Respektera grundläggande demokratiska värden

Samtliga av Kultur- och fritidsnämndens bidrag har som grundläggande villkor att sökande förening respekterar demokratins idéer om allas lika värde där jämlikhet och förbud mot diskriminering är centrala.

Godkänd förening

En grundförutsättning för att tilldelas Kultur och fritidsnämndens bidrag är att föreningen är godkänd för bidrag. Här hittar du blanketter och information om vad som krävs för att bli en Godkänd förening.

När ni är en godkänd förening kan ni söka följande bidrag:
Verksamhetsstöd för barn och unga
Publika arrangemang och öppna aktiviteter
Föreningars kompetens och utveckling

I menyn till vänster hittar du mer om stödformer, stipendier och priser. Läs gärna mer om hur du kan ta del av dessa och framförallt, nominera dina favoriter till våra priser!