Bidrag och priser

Att möjligheterna till en rik fritid spelar en viktig roll för människors upplevelse av livskvalitet, delaktighet och inflytande är något som är känt. Fritiden spelar även en viktig roll när det kommer till möjligheter att förverkliga idéer och engagemang.Vi vill att Ekerö ska vara en kommun med goda förutsättningar till delaktighet, engagemang och möten mellan olika människor. Kultur och fritidsnämnden har olika bidrag som syftar till att möjliggöra detta för kommunens invånare.

Under 2018 har Kultur och fritidsnämnden gjort om sina bidrag och infört nya regler för hur man söker bidragen.
Nämnden har bidrag och stipendierna som kan sökas av både föreningar och privatpersoner.
Bidragen och stipendierna som finns att söka är:
Bidrag

  • Aktivitetsstöd för barn, unga och personer som har en funktionsnedsättning
  • Publika arrangemang och öppna aktiviteter
  • Föreningars kometens och utveckling
  • Snabbslant

 Stipendier

  • Ungdomskulturstipendium
  • Årets kulturpris
  • Årets idrottsprestation
  • Anna Christina Sandbergs fond

Läs gärna mer om hur du kan ta del av dessa och framförallt, nominera dina favoriter till våra priser!

Som förening behöver ni vara en så kallad ”Godkänd förening” innan ni söker bidrag. Att ansöka om Godkänd förening är något föreningen gör en gång om året. När ansökan är beviljad gäller den i 365 dagar från att ansökan inkom. För mer information om Godkänd förening klicka här