Föreningars kompetens och utveckling

Bidraget ges till föreningens utvecklingsarbete som syftar till att utveckla kompetens och kvalitet med inriktning på integration, tillgängliggörande, trygghetsskapande, inkluderande, bemötande och metodutveckling eller andra insatser som höjer verksamhetens kvalitet. Bidrag ges inte till utvecklings-insatser som avser att förbättra idrottsföreningars idrottsprestationer. Här kan ni läsa kriterierna för stöd till föreningars kompetens och utveckling.

Ansökningar kan göras löpande. Handläggningstiden är tre veckor från och med inlämningsdatum om bidraget som ansöks är upp till 20 000 kr.

 

Hur söker man detta bidrag?

  • Först av allt skall ni vara en godkänd förening, ansök här. Detta görs årligen.
  • Om ni vill söka pengar för en utbildningsinsats som annan arrangör/utförare anordnar så gör ni det på denna blankett. Fyll i de uppgifter som krävs och bifoga program för utbildningen.
  • Om ni istället vill söka pengar för ett eget projekt använder ni samma blankett men fyller i samtliga uppgifter.