Föreningars kompetens och utveckling

Stödet ges till föreningars utvecklingsarbete som syftar till att utveckla kompetens och kvalitet med inriktning på:
Integration
Tillgängliggörande
Trygghetsskapande
Inkluderande
Bemötande
Metodutveckling
eller andra insatser som höjer verksamhetens kvalitet.

 

Här kan ni läsa kriterierna för föreningars kompetens och utveckling.
Stödet ges inte till utvecklingsinsatser som avser att förbättra idrottsföreningars idrottsprestationer.

  

 Så här söker ni "Föreningars kompetens och utveckling".

    Först av allt skall ni vara en godkänd förening, detta görs årligen. Mer information finns här.
  • Om ni vill söka pengar för en utbildningsinsats som annan arrangör/utförare anordnar så gör ni det på denna blankett. Fyll i de uppgifter som krävs och bifoga program för utbildningen.
  • Om ni istället vill söka pengar för ett eget projekt använder ni samma blankett men fyller i samtliga uppgifter.

 

Ansökningar kan göras löpande. Handläggningstiden är tre veckor från och med inlämningsdatum om bidraget som ansöks är upp till 20 000 kr.