Särskilt stöd för integrationsinsatser

För att underlätta för föreningar och organisationer i Ekerö kommun att genomföra insatser för att välkomna nyanlända och för att människor ska mötas finns ekonomiskt stöd att söka. Riktlinjer och ansökan.