Särskilt verksamhetsstöd

Kommunen fördelar stöd till bland annat pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning. Sista ansökningsdag är den 30 april. Ta del av de regler som gäller vid ansökan. Vid ansökan ska blanketten ansökan om särskilt verksamhetsstöd användas. 

För mer information kontakta Magnus Ljung.