Stöd till Studieförbund

Kultur- och Fritidsnämnden stöder studieförbund som är verksamma i Ekerö kommun. En förutsättning är att studieförbundets centrala organisation ska vara godkänd av folkbildningsrådet. Redovisning för verksamheten ska lämnas senast den 31 mars.Ta del av de regler som gäller vid ansökan.

För mer information kontakta Magnus Ljung.