Ungdomskulturstipendium

Syfte
Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium har till syfte att stödja och uppmuntra ungdomar inom kulturområdet. Stipendiet utdelas som uppmuntran till utbildning, fortsatt förkovran eller forskning inom kulturområdet.

Sökande
Sökande ska vara bosatt, vara verksam eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Stipendiet utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning eller stöd för att möjliggöra försäljning.

Ansökan
Ansökan är öppen mellan den 1-29 februari 2020 och nn motivering om högst 10 rader ska lämnas in. Finns det handlingar som den sökanden önskar åberopa ska dessa mejlas till kultur-.och.fritidsnamnden@ekero.se

Nomineringsformulär finns tillgängligt 1-29 feb 2020. 

Beslut
Stipendiet beslutas av kultur- och fritidsnämnden och uppgår till 20 000 kr. Beslutet ska kort motiveras.

Stipendiet utdelas på Nationaldagen 6 juni 2020 i Drottningholms slottspark.

Frågor
Vid frågor, tag kontakt med Elisabet Lunde eller Sandra Roxberger Lidelius på Kultur- och Fritidsförvaltningen, 08-124 571 00