Ungdomskulturstipendium

Syfte
Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium har till syfte att stödja och uppmuntra ungdomar inom kulturområdet. Stipendiet utdelas som uppmuntran till utbildning, fortsatt förkovran eller forskning inom kulturområdet.

Sökande
Sökande ska vara bosatt, vara verksam eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Stipendiet utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning eller stöd för att möjliggöra försäljning.

Ansökan
Nominerar gör du enklast via nedanstående formulär som är tillgängligt mellan den 1-28 februari 2019. Ansökan ska innehålla de handlingar som sökanden önskar åberopa.

Beslut
Stipendiet beslutas av kultur- och fritidsnämnden och uppgår till 20 000 kr. Beslutet ska kort motiveras.

Stipendiet utdelas på Nationaldagen 6 juni 2019 i Drottningholms slottspark.

Frågor
Vid frågor, tag kontakt med Vida Tönnesen, Magnus Ljung eller Elisabet Lunde på nämndkontoret Kultur- och Fritid, 08-124 571 00