Verksamhetsstöd - Barn och unga

Kommunen ger bland annat stöd till barn- och ungdomsorganisationer med minst tio medlemmar i åldrarna 6-20 år. För att få stöd måste föreningen vara medlem i en riksorganisation som får statsbidrag. Föreningen ska ha sin verksamhet i kommunen. Ta del av de regler som gäller vid ansökan.

Vid ansökan används blanketten ansökan om verksamhetsstöd ungdomar. För perioden 1/1-30/6 söks stödet senast den 25 augusti. För perioden 1/7-31/12 söks stödet senast den 25 februari.