Publika arrangemang och öppna aktiviteter

Är ett stöd som kan sökas av föreningar som är verksamma i Ekerö Kommun och som bedriver verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens intresseområden.
Verksamhet som omfattas av Kultur- och fritidsnämndens intresseområde är till exempel: musik/sång, teater/dans, konst/litteratur, foto/film, frilufts- och idrottsevenemang. 

Stödet ges för öppna arrangemang/aktiviteter. Med öppna menar vi att det är öppet för alla inom en målgrupp, till exempel alla äldre i kommunen eller alla ungdomar i kommunen.
Arrangemanget/aktiviteten ska ske i Ekerö kommunen. 

Kostnader som stödet kan användas till är de utgifter som föreningen har i samband med arrangemanget, till exempel gage, marknadsföring och utrustning mm.

Information till allmänheten
Den förening som beviljas stöd ska ha en plan för hur de på ett effektivt sätt ska informera allmänheten om deras arrangemang/aktivitet.
I informationen skall det anges att föreningarna får stöd från Ekerö kommuns Kultur och fritidsnämnd.

Här finns mer information om samtliga kriterier, kriterier för beviljande, fördelningsprinciper och ansökningstider.

Hur söker man Publika arrangemang och öppna aktiviteter?

    Först av allt skall ni vara en godkänd förening, detta görs årligen. Mer information finns här.
  • Om ni vill söka upp till 20 000 kr för en enstaka aktivitet använder ni denna blankett.
  • Om ni istället vill söka stöd för det ni arrangerar hela verksamhetsåret använder ni denna blankett. Sista ansökningsdatum för att ansöka om medel för hela 2019 är den 31 oktober 2018.