Publika arrangemang och öppna aktiviteter

Bidraget beviljas till föreningar som är verksamma i kommunen och som bedriver verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens intresseområden, t ex; musik, sång, teater, konst, foto, film, föreläsningar, litteratur, dans, frilufts- och idrotts evenemang. Verksamheten ska bedrivas inom kommunens geografiska gränser.

 Bidrag ges för de kostnader föreningen har för att arrangera arrangemanget, upplevelserna eller aktiviteterna. Som bidragsberättigande kostnader räknas t ex;  Gage, marknadsföring, och utrustning mm.

 Föreningar som med stöd av bidraget arrangerar aktiviteter eller upplevelser ansvarar för att allmänheten informeras på ett effektivt sätt. I informationen skall det anges att föreningarna uppbär stöd från Ekerö kommuns Kultur och fritidsnämnd. Kriterier för beviljande, fördelningsprinciper och ansökningstider.

Hur söker man detta bidrag?

  • Först av allt skall ni vara en godkänd förening, ansök här. Detta görs årligen.
  • Om ni vill söka upp till 20 000 kr för en enstaka aktivitet använder ni denna blankett.
  • Om ni istället vill söka stöd för det ni arrangerar hela verksamhetsåret använder ni denna blankett. Sista ansökningsdatum för att ansöka om medel för hela 2019 är den 31 oktober 2018.