Verksamhetsstöd - Kultur

Stöd till kulturverksamhet
Föreningar som bedriver en regelbunden verksamhet inom musik, sång, teater, konst, foto, film, föreläsning, litteratur, dans, hembygdsvård, med mera kan söka stöd. Sista ansökningsdag är den 28 oktober årligen. Ansökan gör du via nedanstående formulär. Kulturnämnden fattar beslut om stöd i december. För mer information kontakta Maud Edvardsson. Ta del av de regler som gäller vid ansökan.


För utbetalning av erhållet stöd krävs att giro eller konto står i föreningens namn. Var god ange tydligt vilken typ av giro eller vilken kontoförande bank det avser.
Verksamhetsplan: Komplettera gärna med föreningens ordinarie plan. Kultur och Fritidsnämndens prioriterade områden är enligt nedan: Kulturaktiviteter för barn & ungdom. Satsningar på att levandegöra kulturhistoriska miljöer via utåtriktade aktiviteter. Aktiviteter som främjar det lokala kulturlivet via samverkan. Kulturellt nyskapande verksamhet för utveckling inom kulturområdet.
Budget: Kostnader och intäkter för de områden ansökan avser.
Vi bifogar följande dokument till ansökan (Obligatoriskt fält)Ovanstående dokument är obligatoriska och ska sändas till kfn@ekero.se eller Kultur och Fritidsnämnden, box 205, 178 23 Ekerö.
Ansökande förening har tagit del av regelverk gällande Verksamhetsstöd kultur samt intygar riktigheten av lämnade uppgifter med nedanstående signering.
Signering av ansökan (Obligatoriskt fält)

CDBW