Konstföreningen

Mälaröarnas konstförening är en förening som är öppen för alla. Föreningen vill främja intresse för konst och kultur. Antal medlemmar är ca 160. Medlemsavgiften är 200 kr/år 2016.
Så gott som hela medlemsavgiften används till inköp av konst som sedan lottas ut på föreningens årsmöte i april.

Föreningen ordnar ca fem aktiviteter så som ateljébesök och konstvandringar varje termin för medlemmarna. Vid behov dubbleras dessa arrangemang.
Styrelsen ordnar även utställningar på Ekebyhovs slottsgalleri (Ekerö kommun) under terminstid, ca tolv per år.

De flesta konstverk som lottas ut köper vi av våra utställare på slottsgalleriet.
Mälaröarnas konstförening samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan och är ansluten till Sveriges Konstföreningar.

Margareta Michélsen (ordförande)  Växthusvägen 44, 178 34 Ekerö Tel: 08- 560 337 40 (telefonsvarare)

Hans Bärlin (sekreterare) Tel: 08-560 336 90
E-post: hans.barlin@swipnet.se

Lisbeth Oddmark (kassör) Tel: 08-560 24 335 
E-post: oddmark.orrburn@telia.com
Gudrun Nordström Tel.:08-560 305 22 
E-post: Gudrun.Nordstrom@swipnet.se
Lars Benedictsson Tel: 08-560 30283 
E-post: lars.benedictsson@telia.com
Pia Eriksson Tel: 08-560 466 73 
E-post: pia-eriksson@telia.com
Corinne Beck Tel: 070-1551275
E-post: mailacorinnebeck@gmail.com
Mats Helmersson Tel: 070-3322380
E-post: mats.helmersson@telia.com