2017-11-10 Ekebyhovs slott

Barndagen med lunchföreläsning

Den 20 november firar vi internationella barndagen på slottet!

För att uppmärksamma barnkonventionen, bjuder vi in till lunchföreläsning 12.00-13.00 med Johanna Wester, som tidigare jobbar som barnrättsinformatör på UNICEF.
Hon kommer att ge en inspirerande föreläsning om barnkonventionen och det stora värdet att den blir lag. Vad händer då?
På plats finns barnpanel, politik, tjänstemän och allmänhet.

En stor utställning komponerad av barn, visas i entrén.

Varmt välkomna!

Den 20 november vill Ekerö kultur uppmärksamma, medvetengöra, sprida och öka kunskap om barnkonventionen i Ekerö kommun.

Biblioteket, Fritidsgårdarna, Kulturskolan och slottet erbjuder aktiviteter för olika målgrupper på platser runt om i kommunen. Läs hela programmet här

På slottet pågår aktivitet redan från tidig morgon. Ekebyhovsskolan förlägger sin undervisning här för två klasser på förmiddagen med syftet att jobba med barnkonventionen och barns rätt att vara barn. 

En stor utställning, tillverkad av Ekebyhovsskolans elever och Fritidsgårdarnas barn/ungdomar kommer att visas i entrén. 

12.00-13.00 Lunchföreläsning i Wrangelska salen – öppen för allmänheten

Adam Reuterskiöld håller ett kort inledningsanförandet till föreläsning och frågestund och berättar varför det är viktigt att uppmärksamma den internationella barndagen.

12.05 Johanna Wester, som bland annat har jobbat som barnrättsinformatör på UNICEF, ger en inspirerande föreläsning om barnkonventionen och det stora värdet att den blir lag. Vad händer då?

Regeringen har lämnat förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag till lagrådet. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen.

Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 och svensk lagstiftning står överlag i god överensstämmelse med konventionen. Det finns dock rapporter, senast från Barnrättighetsutredningen, som visar att barnets rättigheter inte fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen.

12.25 Johanna leder ett panelsamtal, med ett några vuxna samt ca 4 barn. I samtalet, som modereras av Johanna, tas några frågor upp som är utformade av elever. De kommer att innehålla lärdomar som barnen gjort under förmiddagen som handlar om barns rätt. Fokus kommer att vara på förhoppningar och utmaningar många barn har på Ekerö. Vuxna och politiker kan ställa frågor till barnen.  Vad tycker barn och vuxna behöver göras och varför?

12.55 – Johanna rundar av och sammanfattar samtalen. Hon kommer även uppmuntra de vuxna i rummet att fortsätta diskussionen med barnen efter lunch, då de även har chansen att se och få höra mer om barnens olika utställningsföremål.

13.00 God lunch finns till försäljning för de vuxna och menyn är självklart denna dag komponerad av barn.

Välkomna!