Föreningar

I Ekerö kommun finns ett stort antal föreningar registrerade. Tillsammans gör de en stor insats för att människorna i bygden ska kunna ägna sig åt den kreativa verksamhet de är intresserade av.

Det är stor variation på verksamheter som erbjuds, idrott, friluftsliv, politik, musik o.s.v. I de allra flesta fall bedriver föreningar verksamhet där man själv kan delta och skapa men det finns också en öppen, publik verksamhet där man har möjlighet att vara åskådare och ta del av andras skapande.

Svenskt föreningsliv bygger på en lång tradition och är en av beståndsdelarna i utvecklingen av demokratiska principer. Kanske har du intressen, aktiviteter eller frågor som skulle kunna utvecklas till en förening? Här kan du läsa hur du går tillväga för att bilda förening.

Det finns en översikt över de föreningar som är registrerade i Ekerö kommun i det s k föreningsregistret.

För att ansöka om att bli godkänd förening, och att vara med i föreningsregistret använder du denna blankett. På blanketten står också vilka dokument ni skall bifoga er ansökan. Detta skall ske årligen för att kunna söka våra olika stödformer.