Bilda förening

Att vara med i en förening innebär att samlas kring en idé eller en verksamhet. Det kan handla om idrott, politik, schack, musik eller annan verksamhet. Poängen med en förening är att ge medlemmarna möjlighet att tillsammans utveckla sitt gemensamma intresse. En förening erbjuder också möjlighet att öva och praktisera begreppen demokrati och solidaritet.

I Sverige finns det ingen särskild lag för ideella (frivilliga) föreningar. Det betyder att en grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från någon myndighet.

Förening betraktas som juridisk person när den har stadgar och styrelse. En förening omfattas av vissa allmänna lagar, som till exempel skattelagen och bokföringslagen.

En juridisk person (en förening):

  • kan äga saker
  • kan teckna avtal
  • kan vara arbetsgivare
  • kan vara part inför myndighet
  • är ansvarig för skulder och kan försättas i konkurs

I Ekerö kommun har föreningarna tillgång till kommunala möteslokaler och idrottsanläggningar. Kommunens lokaler och anläggningar är gratis för föreningars barn- och ungdomsverksamhet. Du kan boka kommunens lokaler och anläggningar genom att ringa tfn 08-124 571 00 eller genom att klicka på länken: Boka kommunens lokaler och anläggningar.

Behöver du hjälp?
Många verksamheter har en distriks- eller riksorganisation som gärna hjälper till att bilda nya föreningar. Bland annat har de normalstadgar och exempel på dagordningar och protokoll som är en bra hjälp i början. De kan också svara på frågor och ge råd om föreningsekonomi och nedläggning. Du kan också få hjälp genom Ekerö kommun. Kontakta Magnus Ljung eller Elisabet Lunde.