Ekonomi

För att få verksamheten att gå ihop krävs en ekonomisk planering. Några viktiga frågor är:

  • vad vill vi göra?
  • vad kostar det?
  • hur får vi pengar?

Svaren på dessa frågor leder fram till en budget (en ekonomisk verksamhetsplan i siffror) som hjälper till att styra verksamheten.

För att fungera måste budgeten utgå ifrån föreningens egna behov och erfarenheter. Den ska dock inte överarbetas eftersom den i första hand är ett hjälpmedel och en ledstång. Att planera ekonomin gör det lättare att:

• få in pengar, till exempel medlemsavgifter, så snabbt som möjligt
• att behålla pengarna så länge som möjligt
• att få bästa möjliga ränta på pengarna