Organisationsnummer

Vissa föreningar behöver ett eget organisationsnummer. För att få ett sådant vänder man sig till den lokala skattemyndigheten.

Den 1 januari 2004 bildade Riksskatteverket och landets tio regionala skattemyndigheter en helt ny myndighet: Skatteverket. Det är en myndighet som har hela landet som verksamhetsområde.