Stadgar

En förening måste ha regler för sitt arbete. Dessa regler kallas för stadgar.

Det är skillnad mellan stadgar och protokoll. Eftersom stadgar ska kunna gälla i många år bör de inte innehålla namn på personer, beslut om medlemsavgifter eller andra uppgifter som kan ändras varje år. De olika distrikts- och riksorganisationerna har normalstadgar som är bra att använda som stöd.

Föreningens stadgar bör innehålla följande:

  • föreningens namn
  • föreningens mål och uppgifter
  • medlemskap
  • verksamhetsår och räkenskapsår
  • regler för föreningsmöten och årsmöten
  • mötesregler, styrelse och revisorer
  • beslutsordning
  • stadgeändring
  • upplösning av förening

Läs mer om innehållet i varje stadga genom att klicka på respektive alternativ i menyn.