Bokning av lokaler

Här kan du se vilka lokaler som är lediga för dina aktiviteter och evenemang. För barn och ungdomsaktiviteter i föreningsregi kostar det ingenting. Nya taxor finns beskrivet i dokumentet taxor.

Årligen ansöks om fasta säsongsabonnemang i idrottshallar och gymnastiksalar för den kommande säsongens höst- och vårtermin. För att se hur arbetet med fördelning av tider går till kan du läsa dokumentet Arbetsprocess.

Fördelning av tider sker efter en fastslagen prioriteringsordning.

Ansökningsblankett hittar du här.

Föreningar som bedriver ungdoms- och tävlingsverksamhet skall också fylla i och lämna blanketten verksamhetsgrupper.

Tyvärr kan vi ej erbjuda en helt digitaliserad blankett i nuläget men vi skickar gärna en Word-fil via e-post på begäran.

Skolornas gymnastiksalar, matsalar samt Erskinesalen kan också bokas via lokalbokningen på webben. Hittar du en ledig tid som passar, skicka ett mail, så bokar vi lokalen åt dig. Du får sedan en bekräftelse av oss.