Friluftsliv och motion

Är du intresserad av att nyttja någon av kommunens skidspår? För färsk information om status på skidspåren kan du hitta den på www.skidspar.se.