Fritid för funktionshindrade

Söker du aktiviteter för funktionsnedsatta? Eller vill du ha stöd i att starta upp en verksamhet för målgruppen? Parasport Stockholm informererar, vägleder och coachar i parasport-relaterade frågor. Se länkar nedan för mer information om parasport i länet.

Parasport i Stockholms län

Fritidsaktiviteter i Ekerö kommun - LSS,

Fritidsaktiviteter i Stockholms län