Fritid för personer med funktionsnedsättning

Söker du aktiviteter för personer med funktionsnedsättning? Eller vill du ha stöd i att starta upp en verksamhet för målgruppen? Para sport är idrott för personer med funktionsnedsättning. Parasport Stockholm informererar, vägleder och coachar i parasport-relaterade frågor. Se länkar nedan för mer information om parasport i länet.

Parasport i Stockholms län

Fritidsaktiviteter i Ekerö kommun - LSS,

Fritidsaktiviteter i Stockholms län