Simning

Stockholm Kappsimningsklubb

SKK bedriver sommarsimskola vid några av Ekerös badplatser under sommarhalvåret. Föreningen har Ekeröungdomar som en stor del av sin ordinarie träningsverksamhet. Föreningen är bidragsberättigad i Ekerö kommun.

Kontakt:
Christer Lindqvist
070-227 29 54
E-post: skk.ungdom (at) bredband.net
Webbplats: www.kappis.se

Då det ej finns en inomhusanläggning för simsport i Ekerö kommun söker sig simintresserade till andra klubbar i Stockholmsregionen nedan några av dem där flera utövare från vår kommun deltar.

Spårvägen Simförening

kontakt:
Linn Bessner
E-post: kansli (at) sparvagensim.se
Webbplats: www.sparvagensim.se

Bromma Simsällskap

kontakt:
Tomas Lindahl
E-post: info (at) bss.nu
Webbplats: www.bss.nu