Fabriken

FABRIKEN - ungdomslokal!

I Fabriken kan du skapa din egen verksamhet med stöd ifrån en aktivitetscoach. Fabriken vänder sig till ungdomar i åldern 15-23 år.
Mer info hittar du på Fabrikens hemsida.