Hembygdsgårdar

Adelsö Hembygdsgård

Upplysningar och bokning av lokal ring 08-560 511 90 vardagar 08.00-17.00

Färingsö Hembygdsförening

Här finns hembygdsmuseum och servering.
Upplysningar och bokning: kontakta Färingsö hembygdsförening.
E-post: solweig (at) home.se
Tel. 08-560 430 94

Ölsta Folkets Hus, Färentuna

Upplysningar och bokning: kontakta Ölsta Folketshusföreningen.
Tel. mobil 073-068 07 06

Rörby gård, Lovön

Vävstuga, keramikverkstad, lokaler för linberedning och linodling
i anslutning till gården, hembygdsmuseum och servering.
Upplysningar och bokning: kontakta Stiftelsen Lovö Naturvård
Ordförande Lennart Hansson
E-post: LH (at) prosec.se
Tel. 0707-96 99 00