2019-03-22 Uppleva och göra | Info

Bidrag till föreningar för sommarlovsaktiviteter

Vill er förening arrangera kostandasfria sommarlovsaktiviter för barn och unga i åldern 6-15 år?

Krav för att få bidrag är att aktiviteterna är öppna för alla barn (i tänkt åldersgrupp) att delta i och att de är kostnadsfria. Bidraget fördelas efter först till kvarnprincipen. 

Lämna ett förslag till aktiviteter med tillhörande budget, beskriv vilka dagar under sommarlovet aktiviterna pågår, hur många barn ni uppskattar kunna delta samt vilka åldrar som inbjuds delta. Förslaget skickas till kultur.och.fritidskontoret@ekero.se   

Frågor besvaras av Annika Magnusson, annika.magnusson@ekero.se, tfn: 08-560 39 287.

Bidraget är ett statsbidrag som fördelas till kommunerna via Länsstyrelsen.