2019-08-26 Uppleva och göra | Info | Fritid LSS

Parasport i Ekerö kommun

Pojke i rullstol i en idrottshall

I höst finns det möjlighet att "prova på" paratennis, att träffa en parasport-coach och alla ledare inom idrottsrörelsen har möjlighet att gå på en föreläsning.

Ekerö kommun satsar tillsammans med Parasport Stockholm, Stockholmsidrotten och idrottsföreningar i kommunen på att förbättra förutsättningarna för barn och unga med funktionsnedsättningar att idrotta.

Prova på paratennis! För personer med intellektuell funktionsnedsättning, 7-16 år. Arrangeras av Ekerö tennisklubb. Lördagarna 7 September, 5 Oktober, 9 November och 7 December. Läs mer här

Hitta din idrott! Kom och träffa en parasport-coach! 
För dig med funktionsnedsättningar i alla åldrar. Kom och träffa en coach som hjälper Dig att hitta Din idrott! Här kan du få vägledning om hur du med funktionsnedsättning kan gå tillväga för att hitta ett idrottande som passar dig. Ingen anmälan behövs.

Tid och plats: lördag 21 sep, 10.00-14.00 Idélabbet, Mälarötorg 14 b (ingång på baksidan av huset) och lördag 9 nov 15.00-17.00 i Tennishallen, Björkuddsvägen 104.
För mer information, kontakta: eddie.bjorketun(at)parasport.se 

 

Föreläsning: Träna barn, unga och vuxna med adhd, autism/asperger och andra diagnoser.
För ledare inom idrottsrörelsen som vill stärka sitt ledarskap för att kunna inkludera fler inom den svenska idrottsrörelsen. Utbildningen fokuserar på rutiner, struktur, motivation, feedback, känsloärlighet, relationer och bemötande när du tränar aktiva med till exempel ADHD och Autism/Asperger. Föreläsningen är kostnadsfri, men vid utebliven närvaro debiteras 200 kr. Anmälan krävs. För anmälan och mer info, se här.

 

 Länkar: 

Parasport i Stockholms län

Fritidsaktiviteter i Ekerö kommun - LSS,

Fritidsaktiviteter i Stockholms län