Öar utan gränser

I projektet Öar utan gränser samverkar Ekerö kommun och det civila samhället för att välkomna nyanlända mälaröbor, skapa mötesplatser och underlätta för delaktighet och gemenskap i lokalsamhället. 

På den här sidan finner du information om vad civilsamhället och kommunen gör för att välkomna nyanlända. Du kan anmäla dig som frivillig, komma med synpunkter, eller gå med i vårt nätverk för engagemang.

Nyheter

 • ÖAr utan gränser Idélabbet 2018-05-09 Öar utan gränser

  Vill du bli civilsamhällets idécoach på Mälaröarna?

  Hösten 2015 startade nätverket Öar utan gränser. Samverkan mellan civilsamhälle och Ekerö kommun har gett oss nya arbetssätt och många lärdomar att bygga vidare på. Nu utvecklar vi modellen till fler verksamheter och områden. Som ett led i detta öppnar i höst Idélabbet. Dit kan du vända dig för att få hjälp att förverkliga idéer som kommer samhället till gagn. Idag påbörjar vi rekryteringen av medarbetare. Dessa kommer att kallas för civilsamhällets idécoacher. Sök gärna jobbet och hjälp oss att sprida ordet!

 • Öar utan gränser Ekerö kommun 2018-02-02 Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Öar utan gränser

  Öar utan gränser den 30 januari 2018

  Situationen för människor på flykt, mottagande av nyanlända på Ekerö, samtalsstöd och inackordering av 18-åringar i asylprocessen var några av de ämnen som avhandlades på det senaste nätverksmötet med Öar utan gränser. Här kan du ta del av minnesanteckningar från mötet.

 • Öar utan gränser Ekerö kommun integration uppsala universitet riccard slettengren badiali 2018-01-16 Omsorg och hjälp | Öar utan gränser

  Projektet Tillsammans för barn som flytt minskar symptom på posttraumatisk stress hos ensamkommande barn visar ny forskning.

  Gruppsamtal minskar symptom på posttraumatisk stress hos ensamkommande ungdomar. Det visar en ny studie som forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet genomfört och där bland annat ungdomar från Mälaröarna ingått. Resultaten publicerade i december en artikel i European Journal of Child and Adolescent Psychiatry. Ekerö kommun samverkar med BRIS och i projektet Tillsammans för barns om flytt för att genom gruppsamtal stärka den psykiska hälsan bland nyanlända och asylsökande barn.

Visa alla nyheter

Aktiviteter utan gränser

2017-02-27

Språkcafé på biblioteket i Stenhamra

Måndagen den 27 februari är det premiär för språkcafét i Stenhamra. Därefter kör vi varje måndag mellan kl. 16.00-18.00. Kom in till oss för att fika (kostnadsfritt) och prata svenska med nya och gamla bekantskaper!

Fler evenemang