Ekebyhovsbacken Integration Öar utan gränser nätverk

Nätverk

I Ekerö kommun finns ett nätverk i civilsamhället för volontärer och representanter för föreningar som engagerar sig för nyanlända eller vill göra det framöver. Tillsammans har vi skapat en plattform där engagerade personer kan mötas, utbyta erfarenheter och organisera och samarbeta kring initiativ för att välkomna nyanlända.  

På det senaste mötet (den 1 februari 2017) var följande föreningar och sammanslutningar representerade: Drottningholms slottsteater, Ekerö kommun, Ekerö pastorat, Fabriken Ekerö, Färingsö församling, Läxhjälparna i Stenhamra, Läxhjälparna i Svartsjö, Mälarökyrkan, Rädda Barnen, Stenhamra HVB, Stockholm Ekerö Soroptimistklubb, Sundsgården HVB, Thread och Vänfamiljnätverket. Här kan du ta del av minnesanteckningar från mötet. 

Nästa nätverksmöte äger rum den 18 maj kl. 19.00-22.00 på Ekebyhovs slott. Under mötet kommer vi:
• Samtala om nya projekt så som Träna utan gränser och Vi-skap.
• Lyssna till nätverket för ensamkommande ungdomar och EBOs erfarenheter.
• Informera om situationen för nyanlända i Ekerö kommun.
• Ta del av erfarenheter från våra föreningar som medverkar i VIDA-projektet.
• Ge information om de aktiviteter och den simskola som planeras till sommaren.
• m.m.

Klicka här för att anmäla dig till mötet.

Gå gärna även med i nätverkets facebookgrupp Välkommen till Mälaröarna!