2017-02-06 Uppleva och göra | Öar utan gränser

Årets första nätverksmöte med Öar utan gränser

Här nedanför följer minnesanteckningar från nätverksmötet med Öar utan gränser som hölls den 1 februari 2017. Ett stort tack till Mälarökyrkan och ni som arrangerar språkcaféet där för er oumbärliga hjälp med att rodda med mat och fika och för att vi fick ha mötet i era fina lokaler!

Deltagare

På mötet deltog förutom 35 anmälda deltagare även många personer från Mälarökyrkans språkcafé.  På nätverket deltog representanter från Drottningholms slottsteater, Ekerö kommun, Ekerö pastorat, Fabriken Ekerö, Färingsö församling, Läxhjälparna i Stenhamra, Läxhjälparna i Svartsjö, Mälarökyrkan, Rädda Barnen, Stenhamra HVB, Stockholm Ekerö Soroptimistklubb, Sundsgården HVB, Thread och Vänfamiljnätverket.

Aktuella aktiviteter

Riccard Slettengren Badiali berättade om aktiviteter som är på gång i civilsamhället. Hana och Aladin hjälpte till att tolka till arabiska och Tamim tolkade till Dari. I uläget erbjuds bland annat tennis, skidskola, konstutövning med kulturhuset Fabriken och språkcaféer. Information om samtliga aktiviteter finns i aktivitetskalendern på hemsidan. Den som vill ha regelbunden information om vad som är på gång och se bilder från tidigare aktiviteter rekommenderas att följa www.facebook.com/oarutangranser  

Vänfamiljnätverket och ett framtida språkcafé på biblioteket i Stenhamra

Karin Gustafsson berättade om senaste nytt från vänfamiljnätverket. I nuläget omfattar nätverket cirka 150 individer. Arbetet med nätverket går mycket bra, men det finns fortsatt behov av fler etablerade personer att matcha med nyanlända personer samt av fler som kan hjälpa till att köra återbrukbara möbler. Nätverket letar just nu efter en i kommunen centralt belägen lokal för förvaring och uppvisning av återbrukbara möbler. Tips tas emot av karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se

Karin berättade även om planerna på att öppna ett språkcafé på biblioteket i Stenhamra under våren. Som det ser ut nu kommer språkcaféet arrangeras i samverkan mellan biblioteket, Färingsö församling, läxhjälparna i Stenhamra och Vänfamiljnätverket.

Teater utan gränser

Maria Lindal från Drottningholms slottsteater berättade om planerna på att tillsammans med Fabriken Ekerö arrangera en ny omgång av Teater utan gränser. Barn och ungdomar kommer att bjudas in till dansworkshops under våren. Resultat visas upp på Slottsteatern den 6 juni. Denna dag kommer teatern även bjuda in till guidade visningar på bland annat arabiska. Information om möjligheten att anmäla sig till projektet kommer läggas ut på hemsidan och facebook framöver.

Läxhjälp och stöd till ensamkommande ungdomar

Ulrika Sutorius från läxhjälparna på Ekudden HVB, Ulla Ramkvist från läxhjälparna på Stenhamra HVB och Lena Jonsson från Färingsö församlings volontärgrupp på Sundsgården berättade om sina respektive verksamheter. De tre berättade även att stämningen bland många av de ensamkommande ungdomarna i kommunen för närvarande är mycket låg. Dels på grund av rädsla för avslag på asylansökan och utvisning till Afghanistan och dels då de som fyller 18 år och ännu inte beviljats uppehållstillstånd anvisas till Migrationsverkets boenden som ofta ligger långt från Ekerö kommun. Lena Jonsson berättade även om möjligheten för privatpersoner på Mälaröarna att ta emot ensamkommande ungdomar i hemmet den dag den då de fyller 18 år så att de på så sätt kan bo kvar i kommunen. Under 2017 fyller 39 ensamkommande ungdomar som anvisats till Ekerö kommun 18 år.

Skolkuratorn berättade om situationen för ensamkommande barn och ungdomar

Mia Cunningham, skolkurator i Ekerö kommun, berättade om sitt uppdrag att stödja ensamkommande ungdomar samt om ”hur det är att vara ensamkommande” och ”vad vi kan göra för att hjälpa personer som befinner sig i en osäker livssituation”. Mia rådde oss bland annat att i kontakten med asylsökande ungdomar vara ärliga och inte inge falska förhoppningar om framtiden samt att visa att vi finns här som ett stöd för den som behöver hjälp.

Erfarenheter av samverkan

Max Lauritzen från Thread ledde fokusgruppsamtal hur samverkan mellan civilsamhället och Ekerö kommun kan utvecklas samt vilka lärdomar vi kan dra från samverkan i nätverket Öar utan gränser. Frågeställningar som diskuterades var:  1. Vad skulle göra det lättare att engagera sig ideellt i Ekerö kommun? 2. Vad skulle bidra till ökad förståelse och mer samarbetsvilja i kommunens olika enheter? 3. Hur skulle upplägget kring nätverket ”Öar utan gränser” kunna appliceras inom till exempel äldreomsorg och skola?  Fokusgruppsamtalet är en del av en pågående utredning om hur samverkan mellan civilsamhället och Ekerö kommun kan underlättas. Den 18 februari arrangeras en dialogworkshop för att inhämta fler synpunkter och förslag från civilsamhället. Anmälan till workshopen görs på följande hemsida: https://www.activecitizenlab.com/ekero Där finns även mer information om utredningen och där presenteras synpunkter och idéer som kommer in allt eftersom.