2017-05-23 Uppleva och göra | Öar utan gränser

Nätverksmöte med Öar utan gränser

Öar utan gränser Ekerö kommun nätverk Riccard Slettengren Badiali civilsamhället integration

Foto: Hamed Alizadeh

Den 18 maj höll nätverket Öar utan gränser möte på Ekebyhovs slott med 45 deltagare från civilsamhället och den kommunala organisationen. Tack till all som var där! Om du vill bli en del av nätverket och få information om kommande möten så klicka här. Nästa möte planeras till september.

Bilder från nätverksträffen finns på Öar utan gränsers facebooksida.

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN NÄTVERKSMÖTET

Genomgång av läget

Riccard Slettengren Badiali från Ekerö kommun berättade om situationen för människor på flykt i världen, Europa och i Sverige. Enligt de senaste siffrorna från UNHCR befann sig 65,3 miljoner människor på flykt i slutet av 2015. Uppdaterade siffror för slutet av 2016 kommer under juni månad.

Kontinuerligt uppdaterad statistik från Migrationsverket och UNHCR finns att ta del av här:

 

Socialkontorets arbete med ensamkommande barn

Inger Norin, chef på socialförvaltningens integrationsenhet, berättade om enhetens arbete med ensamkommande barn och ungdomar och om hur förvaltningens uppdrag förhåller sig till Migrationsverkets. Siffror över antalet mottagna nyanlända och ensamkommande ungdomar i kommunen finns i den bifogade powerpointpresentationen.

Ensamkommande ungdomar och EBO

Viktor Winterglöd berättade om möjligheten att ta emot ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år som inneboende och om det nätverk som bildats för detta. Enligt uppgift från deltagare på nätverksträffen har 12 ensamkommande ungdomar som fortfarande befann sig i asylprocessen när de fyllde 18 år bosatt sig hos privatpersoner på Mälaröarna.

Träna utan gränser

Teresa Soler berättade om den nystartade träningsgrupp som bildats på Ekerö. Gruppen möts de flesta lördagar kl. 09.00 vid fontänen i Ekerö centrum. Alla är välkomna! Aktuell information fås i Träna utan gränsers facebookgrupp.

Tillsammans för Barn som flytt

Mikael Drackner och Somaya Ghanem från BRIS berättade om projektet Tillsammans för barn som flytt. Projektet erbjuder bland annat samtalsgrupper för att bearbeta trauma samt utbildning av personal i gruppstödsmetoder. Kommunen kommer att teckna ett avtal med BRIS om ett samarbete i projektet. Mer information om Tillsammans för barn som flytt finns här: https://www.bris.se/om-bris/vart-arbete/projekt-pa-bris/tillsammans-for-barn-som-flytt/

En fem minuters film om den gruppstödsmetod som används i projektet finns här: https://vimeo.com/205558141

Incidenter med rasistiska förtecken

Natalie Kitalides från Mälarökyrkan berättade om rasistiska incidenter som ensamkommande ungdomar i kommunen råkat ut för den senaste tiden. Natalie berättade även att många nyanlända ungdomar upplever att de inte får tillträde till gemenskap med redan etablerade ungdomar. Ekerö pastorat, Färingsö församling och Mälarökyrkan vill bjuda in Ekerö kommun till dialog om hur vill tillsammans kan arbeta mot högerextremism och för att ungdomar av olika bakgrund ska mötas.

Sommarlovsaktiviteter och simskola

Riccard Slettengren Badiali berättade om den simskola de kostnadsfria sommarlovsaktiviteter som planeras i kommunen. Mer information om aktiviteterna och anmälan finns här:

Vänfamiljnätverket och Kulturkompis

Karin Gustafsson berättade om Vänfamiljnätverket nya samarbete med Kulturkompis. De som deltar i samarbetet får att lära känna andra mälaröbor (nyanlända såväl som etablerade) och tillsammans med dem delta på olika kulturaktiviteter så som teater, opera, konserter och bio. Mer information om Kulturkompis finns här: http://www.kulturkompis.nu/

Om du vill anmäla dig till Kulturkompis på Mälaröarna så kan du kontakta vänfamilj- och bosättningskoordinator Karin Gustafsson på karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se

VIDA (Välj inkludering, delaktighet, aktivitet)

Gülsen Uz, föreningssamordnare för VIDA, berättade om senaste nytt i VIDA-projektet. Inom ramen för projektet erbjuds nyanlända kommuninvånare att delta i föreningsaktiviteter. Två möten med 40 nyanlända kommuninvånare har ägt rum och 25 av dessa har anmält intresse om att delta i projektet. I nuläget är följande sju föreningar i kommunen med i projektet: Ekerö IK Armbrytning, Ekerö tennisklubb, Fabriken Ekerö, Friskis & Svettis Mälaröarna, Rotary, Skå IK (brottning, fotboll, innebandy, ishockey och handboll) och Stockholm-Ekerö Soroptimistklubb.

Mer information om VIDA och möjligheten för fler föreningar att ansluta till projektet finns här.

Facebookgruppen” Välkommen till Mälaröarna”

Stefan Pettersson berättade om att engagemangsgruppen på  facebook bytt namn till ”Välkommen till Mälaröarna – Öar utan gränser” och gått från att vara en ”sluten” till en ”öppen” grupp. Syftet är att nå ut till fler människor på Mälaröarna. Gruppen nås via följande webbadress:

https://www.facebook.com/groups/valkommentillmalaroarna/

Nytt dialoginitiativ

Ulrika Sandin frågade om intresse för ett nytt dialoginitiativ.