2020-01-30 Uppleva och göra | Öar utan gränser

Nätverksmöte och workshop med Öar utan gränser

Varmt välkommen till workshop och nätverksmöte med Öar utan gränser: måndagen den 17 februari kl. 18.00-21.00 på Ekebyhovs slott.

Anmäl dig senast den 7 februari genom att klicka här!

I december skickade flera av er in synpunkter på hur vi bäst kan ses framöver. Efter att ha gått igenom dessa landar vi i att vi vid nästa möte ses på vanligt vis, men i mer av ett workshopformat. Det vill säga med en kort introduktion till situationen för människor på flykt, från ett globalt perspektiv ner till Mälaröarna. Därefter fortsätter mötet med en workshop som utgår från teman som framkommit i de synpunkter som ni skickat in:

 • Nyrekrytering av deltagare i det ideella inkluderingsarbetet.
 • Vi vill göra så stor skillnad som möjligt, men vi ställs inför svåra situationer och vägval och engagemanget kan därför bli tungt både fysiskt och psykiskt. Hur kan vi hjälpas år för att orka och för att engagemanget ska vara hållbart?
  • Vad kan kommunen göra för att underlätta för ideella insatser på integrationsområdet?
  • Vilka gemensamma aktiviteter önskas för alla oss som är engagerade i inkluderingsinsatser?
  • Arbete, bostad, skola, språkinlärning. Hur samverkar vi för detta?
  • Kartläggning av initiativ på integrationsområdet på Mälaröarna:
   • Vad fungerar bra i de ideella integrationsinsatserna och samverkan kring dessa med kommunen och vad fungerar mindre bra? Vad behöver utvecklas och hur?

Om du har andra frågor som du vill lyfta under workshopen så hör gärna av dig till riccard.slettengren@ekero.se