2018-01-09

Nätverksmöte med Öar utan gränser den 30 januari.

Öar utan gränser nätverksmöte föreningar civilsamhälle Mälaröarna Ekerö Riccard Slettengren Badiali

Varmt välkommen till nästa nätverksmöte med Öar utan gränser. Mötet äger rum den 30 november mellan kl. 19.00 och 22.00 på Ekebyhovs slott.

På mötet så kommer vi bland annat få höra mer om:

  • Färingsö församlings arbete med religionsdialog i samarbete med Guds hus i Fisksätra. Yngve Göransson, präst, berättar.
  • Projektet Tillsammans för barn som flytt. Under hösten har Somaya Ghanem, kurator vid Bris, hållit i en grupp för samtalsstöd med ensamkommande barn i kommunen. Arbetet fortsätter under 2018 och ambitionen är att utvidga målgruppen till barn som kommit hit på flykt tillsammans med sina föräldrar. Därutöver så planeras en serie av workshops som riktar sig till vuxna personer som finns i nyanlända barns närhet. Somaya Ghanem berättar.
  • Mälaröarnas EBO-grupp och deras arbete med att hitta boendelösningar i Ekerö kommun för ensamkommande asylsökande 18-åringar. Stefan Pettersson, aktiv i EBO-gruppen, berättar.
  • Ekerö kommuns arbete med mottagandet av nyanlända under 2017 och om hur mottagandet planeras under 2018. En representant från Socialtjänstens integrationsenhet berättar.

Det kommer även finnas tid för mingel med de andra deltagarna. Under mötet serveras smörgås och kaffe eller te. En fullständig dagordning skickas ut en vecka innan nätverksmötet.

Anmäl dig till mötet senast den 19 januari genom att klicka här.