2017-02-09 Uppleva och göra | Öar utan gränser

VIDA

Välj inkludering delaktighet och aktivitet (VIDA) är ett projekt som ska underlätta steget in i föreningslivet för människor som är nya i Sverige. VIDA är både en möjlighet för den enskilda föreningen att få en ny engagerad medlem och för den enskilda personen att ta del av föreningslivet med allt vad det kan innebära.

Civilsamhället som arena för social inkludering

Det civila samhället utgör en viktig samhällsarena för gemenskap och kontakter mellan människor i Sverige. Genom att ge nyanlända kontakter med civilsamhället kan de få möjlighet att öva svenska och få kontakter som kan leda vidare till jobb. Engagemang i civilsamhällets organisationer kan erbjuda kamratskap utifrån gemensamma intressen. Det kan även bryta isolering och bidra till att förbättra både den fysiska och psykiska hälsan. I VIDA ska nyanlända få möjlighet att inom ramen för sina etableringsplaner eller kommunala åtgärdsplaner ta del av en föreningsaktivitet.

Var finns VIDA?

VIDA drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med ett tiotal kommuner och Arbetsförmedlingen. Arbetet är fördelat på tre noder och nod väst består av Ekerö, Solna och Sundbyberg samt vårt gemensamma arbetsförmedlingskontor. Projektet ägs av Länsstyrelsen i Stockholm och medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och bygger på NAD-metoden, en modell som tagits fram i Skåne.

VIDA i Ekerö, Solna och Sundbyberg

VIDA i Ekerö, Solna och Sundbyberg startades under hösten 2016 och har haft tre informationsmöten för aktörer i civilsamhället. Uppstarten fortsätta med en dialogprocess där projektets samtliga intressenter tillsammans definierade vad en VIDA aktivitet innehåller. I dialogprocessen har vi tillsammans tagit fram ett ramverk för VIDA-aktiviteter samt en blankett för anmälan av en VIDA-aktivitet.

Föreningar på Mälaröarna som är med i VIDA

I nuläget har följande föreningar på Mälaröarna anmält VIDA-aktiviteter: Ekerö IK Armbrytning, Ekerö tennisklubb, Fabriken Ekerö, Friskis & Svettis Mälaröarna, RotarySkå IK (brottning, fotboll, innebandy, ishockey och handboll) och Stockholm-Ekerö Soroptimistklubb. Fler föreningar har meddelat att de är på gång med anmälningar.

Anmäl en VIDA-aktivitet

VIDA-aktiviteter ska främja språkinlärning, socialt nätverkande och psykisk och fysisk hälsa hos nyanlända. En VIDA-aktivitet kan främja alla dessa värden eller vara inriktad på ett eller två av dem. Det kan alltså handla om allt från idrott och kultur till att delta som ledare eller organisatör av aktiviteter i en förening. Endast fantasin och föreningens möjligheter sätter gränser. Föreningar som tar emot VIDA-deltagare får en engångsersättning om 1500 kr per deltagare.

Läs mer om vad en VIDA-aktivitet är här.

Om du och din förening är intresserad av att erbjuda en VIDA-aktivitet så ska ni fylla i anmälningsblanketten och maila den till Angela Wilbard som är projektledaren för VIDA i Ekerö, Solna och Sundbyberg på angela.wilbard@sundbyberg.se

Vid frågor kontakta gärna Angela Wilbard som projektledaren för VIDA i Ekerö, Solna och Sundbyberg på angela.wilbard@sundbyberg.se eller tel 08-706 87 22.