Barnkonventionen i Ekerö kommun

Barn är viktiga och är därför en prioriterad grupp i Ekerö kommun. Vår kommun vill vara en bra kommun för barn och ungdomar att leva och växa upp i, vara en bra barnkommun helt enkelt!

En grund i detta arbete är att ta hänsyn till de viktiga huvudområdena i Barnkonventionen: alla barn har samma värde och rättigheter, barns bästa skall beaktas vid beslut som rör dem, barn har rätt till liv och utveckling och barn har rätt att framföra sin åsikt och bli lyssnade på.

Fyra enkla och självklara principer som gör skillnad, och vi strävar att tillämpa dem i våra olika verksamheter, nämnder och förvaltningar.

Ett konkret exempel är Kultur- och fritidsnämnden som har beslutat att alla beslut som fattas av nämnden och som rör barn, ska vara barnrättsbaserade, vilket innebär att beslutet ska föregås av en så kallad barnrättsanalys. Syftet med analysen är att säkra att barns rättigheter beaktas och respekteras i beslut som fattas av nämnden.