Idrottsstipendium

Syfte

Ekerö kommuns idrottsstipendium har till syfte att stödja idrottare och idrottsledare som vill utbilda sig, forska eller i övrigt förkovra sig inom idrottsområdet. Det kan t ex gälla utbildning i träningsmetoder, ledarskap och inkludering med särskilt fokus på barns och ungdomars möjlighet att idrotta på egna villkor.

Sökande

Sökande ska vara bosatt, vara verksam eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Stipendiet utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning.

Ansökan

Ansökan om stipendium ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 1 januari. Ansökan gör du lättast via nedanstående formulär.
Ansökan ska innehålla de handlingar som sökanden önskar åberopa.

Beslut

Stipendiet beslutas av kultur- och fritidsnämnden och uppgår till 30 000 kr. Beslutet ska kort motiveras. Stipendiet kan delas ut odelat eller fördelas på flera mottagare.

Stipendiet utdelas på kultur- och fritidsnämndens årliga gala.

Frågor

Vid frågor, tag kontakt med Jenny Tönnesen, Magnus Ljung eller Elisabet Lunde på nämndkontoret Kultur- och Fritid, 08-124 571 00