Om Galan

Galan hade premiär den 14 mars 2013 och är ett initiativ från Ekerö kommuns kultur- och fritidsnämnd.

En stor del av kultur – och fritidsverksamheten i kommunen genomförs av föreningslivet och andra ideella krafter och nämnden ville uppmärksamma det stora arbete som läggs ner ideellt i kommunen.

Under 2011 skapade därför nämnden dels ett antal nya stipendier och priser dels avsatte man pengar till en Gala då dessa skulle delas ut vid ett och samma tillfälle.

Fram till dess hade stipendier och priser delats ut på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året men nämnden ville att pristagarna skulle uppmärksammas av fler ekeröbor.

Ganska snart kom man fram till att Galan initialt skulle hållas i kulturhuset i Ekerö centrum i Erskinsalen. Långsiktigt kanske den skulle kunna utvecklas med andra inslag och samarbetspartners.

Inriktningen är en professionellt genomförd Gala med genreöverskridande uppträdanden och buffé.

Det är kultur- och fritidsnämnden som beslutar om vilka som erhåller priser och stipendier förutom Eldsjälspriset. Årets eldsjäl utses av en jury med ekeröbor och med nämndens ordförande som sammankallande.

Inför Galan 2018 siktar vi högre och utökar kvällen till att bli en kommungala.