Årets Eldsjäl

Syfte
Kultur- och fritidsnämndens priser syftar till att uppmärksamma insatser inom alla områden av kulturell och idrottslig verksamhet.

Årets Eldsjäl

Priset till årets Eldsjäl utdelas till personer som ideellt bidragit till utveckling av kultur- och idrottslivet i Ekerö och/eller som bidragit till en ökad samverkan mellan föreningar/organisationer. Priset uppgår till 10.000 kr.

Nominerade
De nominerade ska vara bosatta, vara verksamma eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Priser utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning eller stöd för att möjliggöra försäljning.

Nominera
Förslag till pristagare ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 1 januari. En motivering om högst 10 rader ska lämnas.
Nominerar gör du enklast via nedanstående formulär.

Beslut av jury
Kultur- och fritidsnämnden utser en jury. Ordförande i juryn är nämndens ordförande. Juryn väljer tre kandidater och offentliggör vinnaren på nämndens årliga gala  Beslutet ska kort motiveras.