RSMH - Mälaröarnas Kulturpris

Syfte
RSMH - Mälaröarnas  Kulturpris  syftar till att uppmärksamma insatser inom kulturell verksamhet i enlighet med föreningens målsättning . Till grund ligger föreningens syfte att göra kulturell verksamhet tillgänglig för grupper och individer som annars har svårt att utöva eller tillgodogöra sig det kulturella utbudet.

Årets Kulturpris
Årets Kulturpris  utdelas till en person som under året gjort en särskild insats för kulturell verksamhet inom Ekerö kommun eller på annat sätt skapat verksamhet inom fältet som kommit Ekerö kommuns medborgare till gagn. Utgångspunkt är på vilket sätt pristagaren har genomfört/bedrivit verksamheten och där fysiska, psykiska eller sociala hinder överbryggats och möjliggjort verksamheten trots dessa hinder. Priset uppgår till 10 000 kr. 

Nominerade
De nominerade ska vara bosatta, vara verksamma eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Priser utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning eller stöd för att möjliggöra försäljning.

Ansökan
Förslag till pristagare ska vara RSMH:s styrelse tillhanda senast den 1 februari. En motivering om högst 10 rader ska lämnas. Ansökan kan lämnas via nedanstående formulär eller via blankett rekvirerad från RSMH – Mälaröarna. 

Beslut
RSMH - Mälaröarnas styrelse fattar beslutet och ska kort motiveras.

Kontakt
Frågor om priset besvaras av
Mikke Lillman
mikke.lillman (at) gmail.com
Tel 08-560 324 79, eller säkrast 0709106738


Priset utdelas på kultur- och fritidsnämndens årliga gala.