Ung på Mälaröarna

Aktivt sommarlov på Mälaröarna!

För dig som är mellan 6-15 år finns olika kostnadsfria aktiviteter att välja på i sommar.

Sommarlovsprogram

Fabriken stänger i juni 2017!

Till Fabrikens besökare:

Du som använder rep-, studio-, eller danslokalen och inte har andra lokaler när Fabriken stänger; Kontakta Magnus Ljung på Kultur-och fritidskontoret. Magnus når du på 08- 12457100 eller magnus.ljung@ekero.se

Vad händer nu?

Arbetet med att stödja ungas egna idéer och initiativ kommer att finnas kvar även efter lokalens stängning. Kontaktuppgifter till vem man ska vända sig till, kommer annonseras under våren.Under januari – april pågår ett arbete med att lyssna på ungas synpunkter och önskemål om hur Fabriken kan ersättas. Vilka behov och önskemål finns bland unga? Vill du vara med och tycka till? Kontakta Annika Magnusson på Kultur-och fritidskontoret. Annika når du på 08-12457100 eller annika.magnusson@ekero.se

Varför stänger Fabriken?

Kommunen har ett rivningskontrakt på Fabrikslokalen som ägs av byggföretaget Skanska. Skanska har nu sagt upp avtalet med kommunen. Anledningen till uppsägningen är att de ska påbörja bostadsbyggande på marken där Fabriken står.

Fabrikens historia

För tio år sedan kom några ungdomar på idén om ett kulturhus för unga. En plats för möten och kreativ utveckling. Kommunen fick ett kontrakt med Skanska på Fabrikslokalen och så var Fabriken född! Sedan dess har olika ungdomar utvecklat verksamheten. Det är med stolthet vi ser tillbaka på hur en verksamhet som helt bygger på ungas egna initiativ, vilja och kreativitet blev en del av kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Vi tar med oss den goda erfarenheten från Fabriken i arbetet med att utveckla nästa steg i utvecklingen av ungas mötesplatser.

Så här tycker Mälaröarnas unga om fritidsutbudet i kommunen.

På påståendet "det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter för mig i kommunen",

instämmer 51% helt, 30% instämmer delvis och 19 % instämmer inte alls.

Läs hela undersökningen här: Kultur och fritidsvaneundersökning 2016