Barnkonventionen

Barnkonventionen berättar vilka alla barns rättigheter är. Barnkonventionen är vuxnas ansvar och uppdrag att följa. Man räknas som barn upp till 18 år.