Jobbcoaching

Jobbcoaching är till för dig som behöver stöd och vägledning att komma ut i arbete. 

Du som står långt ifrån arbetsmarknaden kan behöva hitta motivationen och mening med att skapa vägar ut i arbetslivet igen, att hitta tilltron till sin egen förmåga och värdesätta sin egen kompetens och betydelse som arbetskraft. 

Du i centrum

Dina erfarenheter, intressen, förutsättningar och mål är viktiga utgångspunkter för att matcha dig till arbete. En jobbcoach arbetar alltid uifrån den situation du befinner dig och därifrån  stöttar och skapar förutsättningar för dig att komma vidare ut i arbete/praktik.  

CV

På Centrum för Vuxenutbildning och Arbete hjälper jobbcoachen dig att kartlägga dina styrkor och genom coachande samtal skapa mål och delmål. Jobbcoachen kan ge dig tips på alltifrån hur du söker arbete till hur du erhåller ett arbete, hur du skriver ett bra CV och personligt brev samt rusta dig med verktyg inför, under och efter en anställningsintervju.

Kontakta jobbcoach

För att komma i kontakt med en jobbcoach är du välkommen att kontakta Kristina Gadler och Hanna Helsing via e-post jobbcenter@ekero.se eller telefon, växel 08-124 571 00

Besöksadress: Tegelbruksvägen 6