Betyg

 Efter avslutad kurs får du betyg. Om du har läst en kurs via en annan kommun vänder du dig direkt till dem för att få en betygsutskrift.

Om du har läst kurs/kurser via Ekerö kommun och vårt eget kursutbud ska du e-posta oss på Ekerö vuxenutbildning att du vill ha en betygsutskrift: Vuxenutbildningen@ekero.se. Glöm inte att uppge ditt personnummer. 

Studier

Fullständigt gymnasiebetyg

Nya kursplaner gäller inom den kommunala vuxenutbildningen från och med 1 juli 2012. En del kurser tillkom medan andra försvann, alla ämnesplaner finns på www.skolverket.se. En ny betygsskala började också tillämpas från A (högsta) till F (underkänt). Detta påverkar utfärdande av slutbetyg/examen. Enligt övergångsregler får slutbetyg utfärdas senast 1 juli 2020.

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen från 1 juli 2020. Det finns två typer av gymnasieexamen: högskoleförberedande och yrkesexamen, båda omfattar 2400 poäng och har krav på visst kursinnehåll. Om målet med dina studier är att få ett slutbetyg eller en gymnasieexamen bör du ta kontakt med Vuxenutbildningen för att göra en studieplanering.