Distanskurser

Om du vill läsa på distans ska du göra din ansökan via Självservice Vuxenutbildningen där du även finner kursutbudet. Kurserna startar varje måndag. Utbildningarna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN.

 

Så funkar det!

När du läser kurser på distans studerar du via NTI-skolan. Läs mer om hur det är att studera på distans.

Studietakt

Du bestämmer också vilken studietakt du vill ha. En kurs om 100 poäng innebär då att heltidsstudier pågår i 5 veckor (20 poäng/veckan), 50 % studietakt pågår i 10 veckor  (10 poäng/vecka) och 25% studietakt läses under 20 veckor (5 poäng/vecka).  

Examination via Skype

Samtliga distanskurser omfattar någon form av muntlig examination via Skype. Formen för samtalet kan variera beroende på kursens karaktär och de kunskapskrav kursen omfattas av.  

Distans

Nationellt prov

Vissa kurser innehåller ett nationellt prov som du skriver på Magnus Ladulåsgatan 28, södermalm.

Det gäller för följande kurser: 

  • Engelska 5, Engelska 6
  • Matematik 1a, 1b och 1c, Matematik 2a, 2b och 2c, Matematik 3b och 3c, Matematik 4
  • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Hur ansöker jag till distans?

Du söker via Självservice - Vuxenutbildning. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information. E-post vuxenutbildningen@ekero.se eller telefon 08-124 574 00.