Klagomål

Om du som studerande har klagomål på din undervisning ska du lämna dina synpunkter till rektor på den skola där du studerar. Klagomål som lämnas via e-post ska du förvänta dig att få en återkoppling på inom 2 dagar.

Sker ej detta ska du kontakta rektor på Ekerö Vuxenutbildning för vidare hantering.

E-post: tina.jacobsson@ekero.se

Telefon: 08-124 571 00