Klagomål

Om du som studerande har klagomål på din undervisning ska du lämna dina synpunkter till rektor på den skola där du studerar. 

Om klagomål lämnas via e-post ska du förvänta dig att få återkoppling inom 2 dagar.
Sker ej detta ska du kontakta rektor Jan Korell på Ekerö Vuxenutbildning för vidare hantering.

E-post: jan.korell@ekero.se

Telefon: 08-124 571 00