SFI, Svenska för invandrare

Information in English

Anmälan till SFI

Svenska för invandrare (SFI)

Du som är folkbokförd i Ekerö kommun och som uppfyller kriterierna nedan har möjlighet att studerar SFI i Stockholm kommun.

Vem får läsa SFI?

  • Du som är folkbokförd i Ekerö kommun, har personnummer och är minst 16 år. Ta med dig legitimation eller pass.
  • Du som är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz och har uppehållsrätt (arbete, studier) samt är bosatt i Ekerö kommun. Ta med pass (för att visa medborgarskap).

 Så anmäler du dig till SFI

Du anmäler dig genom att besöka SFI-centrum på Hornsgatan 124 (T-bana Zinkensdamm) i Stockholm. Där får du testa dina förkunskaper och välja var i Stockholm du vill studera. Du ska ha uppehållstillstånd och du ska vara minst 16 år. Ta med dig legitimation eller pass. Du behöver inte boka tid, SFI-Centrum har Drop-in under särskilda öppettider (se nedan). 

Lektionstider

Alla SFI-skolor kan erbjuda lektioner både dag- och kvällstid. Dagkurserna omfattar vanligtvis 15-20 timmar i veckan, kvällskurserna cirka 6 timmar i veckan. Om du har särskilda skäl som arbete vissa dagar i veckan, kan du få ett anpassat schema. En del SFI-skolor erbjuder även kurser på distans. Om du läser på deltid kan du kombinera studierna med arbete, praktik eller kurser i andra ämnen.

Redan kvalificerad?

Om du redan har yrkeserfarenhet eller en universitetsexamen från hemlandet har du möjlighet att söka kursen Svenska för akademiker (SFX).

Läs mer om SFI

SFI-centrum öppettider:

Registrering och reception 

Måndag 10.30-14.30
Tisdag   10.30-14.30
Onsdag 13.00-17.00 (17.00-17.30 endast reception)
Torsdag 10.30-14.30
Fredag   Stängt

Telefon: 08-508 35 450
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 9.00 - 11.00.

Adress: Hornsgatan 124, Stockholm


In English

SFI/Swedish For Immigrants

SFI provides basic knowledge in Swedish and knowledge about Swedish society. You will also learn how to use computers as an aid in learning the language. After you have completed the course, you will receive a grade or certificate. All courses are free.

Who can study SFI?

If you are registered in Ekerö, you then need to make a personal visit to the SFI center at Hornsgatan 124 (Subway Zinkensdamm), Stockholm. Once there you get to test your previous knowledge and then choose where you want to study.
You must have a residence permit and be at least 16 years.
Bring your ID or passport. You must have a full social security number, with 10 digits, in order to enroll.

Class times
All SFI schools can offer lessons both daytime and evening. A course taught during daytime typically includes 15-20 hours a week, evening courses about 6 hours a week. If you have specific reasons to work certain days of the week, you can get a custom schedule. Some SFI schools also offer distance learning courses. If you read part time, you can combine your studies with work, training or courses in other subjects.

Already qualified?

If you already have a University degree from your native country, you can study Swedish for Academics (SFX).

Where to find SFI:
Hornsgatan 124 (Subway station Zinkensdamm), Stockholm

Phone: 08-508 35 450

E-mail: Info.SFCSFI@stockholm.se

Openinghours:
Monday, Tuesday and Thursday: 10.30-14.30
Wednesday: 13.00-17.30

More information about SFI