Studiestartsstöd

Är du mellan 25-56 år, arbetslös och saknar utbildning från grundskolan eller gymnasiet? Då kan du ha rätt till studiestartsstödet.

Studiestartsstödet är ett nytt studiestöd som ska ge fler personer möjlighet att utbilda sig för att komma ut på arbetsmarknaden. Tanken med det nya stödet är att det ska fungera som en startmotor för att komma igång med studier på Komvux eller Folkhögskola och få gymnasiekompetens.

Vem kan få studiestartsstöd?

Du som:

  • är mellan 25-56 år
  • har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
  • har kort tidigare utbildning, ej gymnasiekompetens
  • har ett stort behov av utbildning för att kunna få ett arbete
  • inte har haft studiestöd under de senaste tre åren

Kommunen gör alltid en individuell prövning av om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet utifrån din ålder, tidigare utbildning och behov av utbildning.

Pengarna till Studiestartsstödet är begränsade vilket innebär att du kan få avslag även om du tillhör målgruppen.

Hur mycket kan jag få i studiestartsstöd?

Med studiestartsstödet kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag på ca 8500 kronor per fyra veckor. Det är till för att du som är arbetslös ska kunna börja studera, för att i förlängningen få ett jobb.

Du kan få stödet under maximalt 50 veckor för heltidsstudier. Du kan även studera i långsammare takt, 50 procent i 100 veckor eller 75 procent i 67 veckor. Bidraget är något högre än det genomsnittliga aktivitetsstödet, men lägre än studiemedlen.

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av studiestartsstödet ska du kontakta studievägledarna på Ekerö Vuxenutbildning. Du mailar din intresseanmälan till vuxenutbildningen@ekero.se

Mer information hittar du hos Centrala studiestödsnämnden/CSN