Anmälan till Ekerö Kulturskola

Ekerö Kulturskola inför ett nytt verksamhetssystem vilket används för att anmäla elever till våra aktiviteter med start från vårterminen 2019

StudyAlong är ett digitalt system för kultur- och musikskolor och består av fyra delar: kurskatalog/anmälan, administrationsverktyg, lärplattform och undervisningsmaterial.

Varför byter vi system?

Vi vill förbättra och förenkla kommunikationen mellan elever, lärare och vårdnadshavare.

Vad innebär det för dig?

Du som är förälder eller vårdnadshavare måste registrera dig och skapa ett konto till dig och ditt/dina barn.

När du skapat ditt konto kommer du som vårdnadshavare att:

  • enkelt kunna boka kurser i kulturskolans kurskatalog.
  • se information om bokade kurser, tidplaner, platser och lärare.
  • kunna bekräfta och betala erbjudande om fortsatt undervisning.
  • kunna följa ditt barns undervisning via digitala klassrum (iRum).
  • kommunicera med ditt barns lärare via det digitala klassrummet (iRum).

Som elev kommer du att:

  • kommunicera med din lärare och kamrater via ett digitalt klassrum (iRum).
  • stärkas i din undervisning genom att din lärare kan dela filmer, länkar, noter, bilder och annan bra information med dig.

Vi har gjort en instruktion i pdf-format som beskriver hur du registrerar dig i StudyAlong. Du hittar också svaren på de vanligaste frågorna under rubriken FAQ StudyAlong.

 


 

Om du vill avsluta pågående kurs under höstterminen 2019 avanmäler du dig i vårt webb-formulär.