Anmälan till Ekerö Kulturskola

Du kan välja att kombinera flera kurser men bara ett instrument per elev.
Anmäler du intresse för flera instrument, så får du börja på det instrument där det först finns en ledig plats.

Anmälan till kulturskolan görs av vårdnadshavare om du är under 18 år.

Här kan du läsa mer om avgifterna

Om eleven avbryter undervisningen under pågående termin får man betala full avgift.