Fiolmix

Under läsåret 14/15 kommer Kulturskolan att ha ett projekt där vi låter elever i årskurs F-2 (6-8 år) spela fiol. Precis som för de elever som börjar i årskurs 3 kommer Kulturskolan ge lektioner en gång i veckan i grupp, samt konsert under läsåret. Undervisningen kommer att anpassas efter elevernas ålder och vara inriktad på ett lustfyllt lärande. Vi kommer att använda sången och rörelser som vägar för att lättare kunna hitta till musiken och fiolen.

Terminsavgift 847 kr.